29/5/2024 Dr Shihata pouze do 17.00 hod pro objednané pacienty

Onemocnění tepen a jejich léčba

Mezi nejzávažnější postižení tepen se řadí ischemická choroba dolních končetiny a aneurysmata (výdutě) tepen, zejména pak aneurysma aorty (srdečnice).

Ischemická choroba dolních/horních končetin

Ischemická choroba dolních končetin

trombus odstraněný z tepny

Při tomto onemocnění dochází růstu aterosklerotického plátu a kornatění, zvápenatění cévní stěny, zužování jejího průsvitu až kompletního uzávěru. Důsledkem je nedostatečné prokrvení.  Podle rychlosti projevu se dělí na  akutní a chronickou. Choroba nemusí mít žádné projevy je tak zvaně  asymptomatická nebo je projeven tak zvaná klaudikace, bolesti končetiny při chůzi. Posledním stádiem je kritická ischemie, která se projevuje bolestí končetiny v klidu a mohou se objevit defekty až odumírání částí končetin. Vznik choroby stoupá s věkem a častější je u mužů.

Rizikovým faktorem jsou:

  •  kouření, riziko se zvyšuje s počtem vykouřených cigaret
  • poruchy metabolismu tuků
  • cukrovka – diabetes mellitus, u diabetiků je riziko až 4x vyšší. Je zde vyšší riziko amputací končetin na kterém se podílí diabetická neuropatie a nižší odolnost k infekci
  • arteriální hypertenze

Ischemická choroba dolních končetin

Akutní forma ICHDK vzniká náhlým uzávěrem tepny embolem (vmetkem) nebo trombem (krevní sraženinou). Charakteristickými projevy jsou brnění, bolest, bledost končetiny případně omezení pohybu v krajním stádiu.

Chronická forma ICHDK

Projevy u této formy jsou buď žádné (asymptomatické), většinou jde o náhodný nález při vyšetření. Nebo se projevují klaudikací, bolestí končetiny při chůzi. Podle vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít pak klasifikujeme závažnost postižení. Nejzávažnější formou je tak zvaná kritická ischemie, při které hrozí ztráta končetiny. Bolesti jsou již v klidu, v noci pacient musí svěšovat končetinu z lůžka.

Vyšetření kontrastní látkou před a po operací (zde náhrada cévní protézou):

Cévní protéza

Tepna uzavřená sklerotickým plátem a odstraněný plát

Výdutě - aneurysmata

Dalším závažným onemocněním tepen jsou výdutě, může postihovat kteroukoli tepnu.

Nejčastěji postihuje aortu (srdečnici), podkolení tepny a mozkové tepny. Závažnost spočívá  zejména v riziku ruptury (prasknutí) výdutě. Většina výdutí je bezpříznaková. Bohužel je velmi často prvním příznakem protržení oslabené stěny – ruptura –, jež vede k závažnému vnitřnímu krvácení. Albert Einstein je ukázkovým příkladem. Jeho břišní aneuryzma se nedalo v té době adekvátně operovat, a přestože o něm věděl, bylo příčinou jeho smrti v roce 1955.

Ruptura se projevuje hemorrhagickým šokem a náhlým úmrtím. Úmrtí při ruptuře je 80-90%.

Řešení je chirurgické, náhradou cévní protézou, nebo endovaskuárním, zavedením speciálního zkratu-stentu do postiženého místa.

Onemocnění aorty

Aneurysma (výduť) aorty
Aneurysma při CT vyšetření

Stentgraft po zavedení do aorty

Stentgraft zavedeny do aneurysmatu

Aneurysma periferní tepny

Onemocnění karotický tepen – krkavic

Karotida, též krkavice, je největší krční tepna. Krkavice zásobuje krví velkou část mozku, hlavy a krku.

Krční tepny jsou velmi důležité pro přívod krve do mozku. Pokud má mozek krve nedostatek (k čemuž dochází při zúžení krční tepny), může dojít ke vzniku mozkové mrtvice (cévní mozkové příhody). Mezi hlavní rizikové faktory pro vznik stenózy karotidy patří kouření, cukrovka (diabetes mellitus), vysoký krevní tlak (hypertenze), vysoká hladina cholesterolu v krvi, obezita a nedostatek pohybu.

Léčba onemocnění je možné léčit chirurgicky nebo intravaskulární intervenci zavedením stentu do postižené tepny.

Nezávazně se objednejte

Vyplňte prosím níže uvedený formulář a popište Vaše potřeby. Ozveme se Vám, vše probereme a vybereme vhodný termín pro případný zákrok.

    Scroll to top