29/5/2024 Dr Shihata pouze do 17.00 hod pro objednané pacienty

Křečové žíly - varixy

Jak vznikají křečové žíly?

Na dolní končetině existuje povrchový a hluboký žilní systém. Mezi oběma systémy existují spojky, tzv. perforátory. Pro správnou funkci systému jsou dále nezbytné chlopně které zabraňují zpětnému toku a svalová pumpa. Při pohybu dochází k tlaku na žílu, která se stlačí a tím dochází k odtoku krev vzhůru k srdci. Varixy vznikají díky zváženému tlaku v dolních končetinách. Důvodem je porucha elasticity žilní stěny, nedomykavost chlopní a vznik refluxu. Tedy návratu proudu krve nikoliv k srdci ale směrem opačným. Žíla se rozšiřuje a je patrná pod kůží jako varikosní uzel nebo je patrná část nefunkčního žilního kmene.

Varixy mohou být primární, ty jsou dědičné nebo vznikají poruchou žilní stěny vlivem věku. Dále jsou varixy sekundární, které vznikají při onemocnění hlubokého žilního systému, nejčastěji při trombóze nebo při poruše funkce spojkového systému.

Varixy mohou postihovat hlavní žilní kmen i jeho větve, jsou to většinou ty které jsou viditelné jako uzly. Dále mohou být varixy typu metliček nebo retikulární varixy.

Projevy křečových žil
  
Varixy se projevují bolestí končetin, křečemi, únavou a pocitem těžkých nohou. Časté jsou při dlouhém sezení stání, proto někteří pacienti mívají obtíže v noci, které je nutí „se projít“. Při zapojení žilní pumpy totiž dochází k odtoku „přebytečného“ objemu krve z dolních končetin. 

Časté obtíže u žen se objevují při menstruaci. Rovněž v letních měsících jsou projevy onemocnění horší. Jak onemocnění progreduje objevují se otoky, začervenání, tak zvaná „dermatosklerosa“ (tuhá napnutá, často barevně změněná pokožka). Posledním stádiem je bércový vřed, který může vést až ke ztrátě končetiny. 
 
Svoji roli při vzniku varixů hraje:
  • dědičnost
  • těhotenství
  • ženské pohlaví (ženy-muži v poměru 3:1)
  • práce ve stoje „na nohou“, sedavé zaměstnání 
  • věk, kdy dochází k postupné ztrátě elasticity žilní stěny

Nezávazně se objednejte

Vyplňte prosím níže uvedený formulář a popište Vaše potřeby. Ozveme se Vám, vše probereme a vybereme vhodný termín pro případný zákrok.

    Scroll to top